เคยคิดไหมว่าทำไมเราจึงเล่น เฟซบุ๊ค มันมีอะไรดี  เป็นคำถามที่ทุกคนไม่เคยคิด แต่เราก็เล่นตามกันมา  เมื่อกล่าวถึงข้อดีของเฟซบุ๊ค แน่นอนว่าหลายๆคน คงตอบว่า มันง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งคนที่เรารู้จัก และเราไม่เคยรู้จักมาก่อน  เราสาม