[Review] บียอนแม็กซ์ กล้องคู่แท้ หน้าชัดหลังเบลอ บียอนแม็กซ์ กล้องคู่แท้ หน้าชัดหลังเบลอ ทางข่าวไอที 24 ชั่วโมง นำเสนอการรีวิวมือถือในราคาจับต้องได้ นั่นคือ บียอน แม็กซ์ (Beyond MAX) ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอ พร